Leden gedeelte

Bepaalde informatie is alleen voor leden toegankelijk. Dit kan een ledenraadpleging zijn of bepaalde informatie welke niet voor het grote publiek bestemd is. Deze informatie vindt u op deze pagina.

 

PRIVACY

De nieuwe wet op persoonsgegevens is van kracht gegaan. Ook wij nemen privacy serieus. We bewaren data van de leden, om hun te kunnen informeren (nieuwsbrief verzenden). Deze data is minimaal. Verder beschermen wij onze website tegen aanvallen, waarvoor wij een IP check doen. Deze wordt niet door ons bewaard. Met Google Analytics controleren wij het gebruik van de website en op deze website worden fonts getoond van Google. Google houdt het gebruik van hun fonts bij. Voor de privacy van Google: zie hun voorwaarden.

Ledenraadpleging

Zo af en toe vragen wij onze leden om een mening. Momenteel hebben wij geen ledenraadpleging lopen.

Op de Algemene Ledenvergadering komen zaken die (gaan) spelen en vragen en wensen vanuit de leden aan de orde. Het bestuur voert haar taken uit op basis van een door de Algemene Ledenvergadering gewenst beleid.

Er kan zich een situatie voordoen, waarbij het gewenst is dat het bestuur tussentijds op de hoogte is van de mening van de leden. In die gevallen kan een extra Algemene Ledenvergadering worden gehouden of een ledenraadpleging. Beide mogelijkheden zijn in de afgelopen jaren benut. In de procedure voor het huidige bestemmingsplan zijn de leden geraadpleegd over het toestaan van bebouwing op onbebouwde percelen.

INFORMATIE VOOR LEDEN

Onderstaande informatie is alleen voor leden toegankelijk, na het inloggen, en uitsluitend voor leden bedoeld. Wij vragen u dan ook, om deze informatie niet met niet-leden te delen.

Deze informatie is uitsluitend toegankelijk voor leden:
Afgeschermd gedeelte login

Suggesties

U kunt uiteraard altijd -ook anoniem- informatie delen of suggesties geven. Wij zien uw bijdrage graag tegemoet!

  Belangenbehartiging

  De zaken waar het bestuur druk doende mee is (geweest) treft u aan bij het menu ‘Dossiers’.

  LID WORDEN?

  Meld je aan!

  DONATEUR WORDEN?

  Ondersteun ons!