Dossier

Jacht en Visserij

VISSERIJ

Degene die het visrecht heeft, is mede verantwoordelijk voor het beheer van de visstand.
De visrechten in het Reeuwijkse Plassengebied liggen in beginsel bij de eigenaar. Wat dit inhoudt, wat de eigenaar kan en moet regelen staat beschreven in “Visrechten van de eigenaar in het Reeuwijkse Plassengebied”. Op de laatste pagina van dit document staan adressen en websites vermeld voor meer informatie over wetgeving en bij het gebied betrokken partijen.

Het “Visstandbeheerplan Reeuwijkse Plassen 2017 – 2026″ is opgesteld door de bij de visserij op de Reeuwijkse Plassen betrokken partijen. Met dit plan wordt hun visie gepresenteerd voor het visstandbeheer en het visserijgebruik. Doelstelling is onder meer het verkrijgen van een duurzame en voor de plassen kenmerkende visstand en het behouden en waar mogelijk verbeteren van een doelmatige visserij.

JACHT

Op dit moment wordt gewerkt aan met de “Visrechten van de eigenaar in het Reeuwijkse Plassengebied” vergelijkbare informatie.

De vermelde documenten zijn in te zien bij Downloads.