Natuurvriendelijke oevers (nvo’s)

Natuurvriendelijke oevers (nvo’s)

WAT IS EEN NATUURVRIENDELIJKE OEVER? Als er veel planten en dieren in het water leven, is dat goed voor de ecologische waterkwaliteit en de biodiversiteit. Een natuurvriendelijke oever (nvo), een oever met een geleidelijke(re) overgang van land naar water in plaats...
Exoten

Exoten

Exoten zijn planten en dieren die oorspronkelijk niet in Nederland of Europa voorkomen. Zij zijn ingevoerd of meegekomen met schepen of auto’s. Vaak hebben exoten geen natuurlijke vijanden, waardoor hun aantal snel kan groeien en zij een bedreiging kunnen gaan vormen...
Jacht en Visserij

Jacht en Visserij

VISSERIJ Degene die het visrecht heeft, is mede verantwoordelijk voor het beheer van de visstand. De visrechten in het Reeuwijkse Plassengebied liggen in beginsel bij de eigenaar. Wat dit inhoudt, wat de eigenaar kan en moet regelen staat beschreven in “Visrechten van...
Bestemmingsplannen en Toekomstvisies

Bestemmingsplannen en Toekomstvisies

BESTEMMINGSPLANNEN Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is elke gemeente verplicht om voor zijn grondgebied een bestemmingsplan op te stellen. Hierin worden de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor (het betreffende deel van) het grondgebied binnen de gemeente...
Waterbeheer

Waterbeheer

Bij waterbeheer gaat het om: 1. Waterveiligheid 2. Waterkwaliteit 3. Waterkwantiteit In de Waterwet staan de verantwoordelijkheden van de verschillende overheden die betrokken zijn bij het waterbeheer. Rijksoverheid De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor het...