Eind 2022 is de Stichting VEEN omgezet naar de Stichting De 12 Reeuwijkse plassen. Ook deze stichting heeft ten doel de natuurwaarden van de Reeuwijkse plassen te beschermen en waar nodig te herstellen in samenwerking met zo mogelijk alle betrokkenen in het Reeuwijkse plassengebied. Hierbij geldt als leidraad de zogenoemde “Gebiedsvisie”, die in 2021 werd vastgesteld, zie www.12reeuwijkseplassen.nl