Natuurvriendelijke oevers

Een natuurvriendelijke oever (nvo) is een oever die naast een waterkerende functie nadrukkelijk een functie heeft voor de natuur in en om het water. Nvo’s dragen bij aan verbetering van de ecologische waterkwaliteit en de biodiversiteit. Informatie over welke typen nvo’s er zijn, hoe zij kunnen worden aangelegd, ingericht en onderhouden is te vinden in de brochure “Natuurvriendelijke oevers. Handreiking … Read More