Onze vereniging

Eigenarenvereniging De Sluipwijkse Plassen, opgericht op 8 mei 1996, is een vereniging van eigenaren met land en/of water in het plassengebied en de direct aan het gebied grenzende polders. Zij heeft tot doel de belangen van haar leden te behartigen en de rechten en waarden van het particulier eigendom te beschermen (zie de statuten).

De Sluipwijkse Plassen wenst de belangen van haar leden te behartigen vanuit een open en positieve benadering. Zij streeft ernaar door gesprekken met andere belanghebbenden te komen tot een evenwichtig beheer van het plassengebied. Daarbij staat het belang van de eigenaar voorop, niet vanuit het eigendom op zich, maar vanuit de overtuiging dat bij de diverse ontwikkelingen juist de betrokkenheid die uit het eigendom voortvloeit, de beste garantie biedt voor een duurzaam beheer.
Meer lezen >

LEDEN

De vereniging telt momenteel ongeveer 70 leden en vertegenwoordigt daarmee in oppervlakte ongeveer een derde deel van het gebied dat in particuliere handen is. Eens per jaar legt het bestuur verantwoording af tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Wilt u weten waar de vereniging zich voor in zet?

Wat ons bezig houdt…

Het Bestuur

Het bestuur van De Sluipwijkse Plassen bestaat uit de volgende leden:

VOORZITTER VOORZITTER
.

Hans Richters

SECRETARIS
SECRETARIS
.

Joop Gravesteijn

PENNING-
MEESTER
.

Robert van Schagen

BESTUURSLID
ALGEMEEN
.

Jan Schouten

AMBTELIJK
SECRETARIS
.

Marijke van Riel

BESTUURSLID
BESTUURSLID
.

Frans van Eijk

Ereleden

Wegens hun grote verdiensten voor de vereniging zijn door de Algemene Ledenvergadering benoemd tot erelid:

2012 Jan Kruijt
2001 Hans Kriele †

 

WEL EIGENAAR, MAAR NOG GEEN LID?

Meld je aan!