De Sluipwijkse Plassen

lidmaatschap

Aanmeldformulier lidmaatschap

Vriendelijk verzoeken wij u de voor u van toepassing zijnde vragen volledig in te vullen.

DEEL: 1A

DEEL: 1B

De ligging van het eigendom en het oppervlak daarvan blijken uit het bij dit formulier gevoegde uittreksel uit het kadaster / de specificatie aanslagbiljet Hoogheemraadschap van Rijnland. Voeg het bestand toe: Kies bestandNog geen bestand gedownloadAlleen deze bestand types: jpg, jpeg, jpe, png, webp, js. Max. bestand grote: 2 MB

DEEL: 1C De inhoud van de statuten is ondergetekende bekend en wordt door ondertekening van dit formulier onderschreven.

Door aanklikken van het keuzerondje onderteken ik:

DEEL: 2 Het lidmaatschap zal worden gedeeld met (zie statuten artikel 7, lid 3 en 5):

Door aanklikken van het keuzerondje onderteken ik:

DEEL: 3 Indien op blad 1 de naam van een rechtspersoon is ingevuld, verzoeken wij u hieronder aan te geven door wie deze rechtspersoon wordt vertegenwoordigd (maximaal 2 personen): 3a. De bij vraag 1a vermelde rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door: Naam (verplicht)

3b. Deze vertegenwoordiging wordt gedeeld met (zie statuten artikel 7, lid 3 en 5)

3A Ondertekening vertegenwoordiger

Door aanklikken van het keuzerondje onderteken ik:

3B Ondertekening bij deling van vertegenwoordiging

Door aanklikken van het keuzerondje onderteken ik: