De Sluipwijkse Plassen

lidmaatschap

Aanmeldformulier donateur / sponsor

Vriendelijk verzoeken wij u de voor u van toepassing zijnde vragen volledig in te vullen.

U wenst donateur of sponsor te worden van eigenarenvereniging 'De Sluipwijkse Plassen', om hiermede het werk wat zij doet voor haar leden te ondersteunen. Wij zijn u daar zeer erkentelijk voor.

Door aanklikken van het keuzerondje ondertekent deze: