Zo mooi is Reeuwijk.
Laten we het samen zo houden.


De vereniging in 't kort

Het Reeuwijkse Plassengebied omvat 12 plassen die vanaf de zeventiende eeuw door vervening zijn ontstaan. Deze plassen vormen het zogenaamde 'oude plassengebied'. Daarnaast is er de 'nieuwe plas', Broekvelden/Vettenbroek, die het resultaat is van zandwinning in de tweede helft van de twintigste eeuw.

De Reeuwijkse Plassen zijn in landschappelijk en cultuurhistorisch opzicht en qua natuurwaarden een zeer interessant en waardevol gebied, waarvan velen genieten, maar dat ook de nodige zorg vraagt. Bijzonder is, dat het grootste deel van het plassengebied, circa 80%, particulier eigendom is. Eigenarenvereniging De Sluipwijkse Plassen heeft tot doel de rechten en waarden van dit particulier eigendom te beschermen en de belangen van de eigenaren te behartigen.

Word ook lid!

Bezit u water of land aan het water, of het nu klein is of groot? Dan is het interessant om lid te worden. Wij sturen u graag meer informatie.

Informatie aanvragenLidmaatschap & Aanmelden

Nieuws en Agenda

Image
  • 22 JUNI & 25 JUNI MINICURSUS

    De Natuuracademie Reeuwijkse Plassen organiseert op woensdagavond 22 juni en zaterdagochtend 25 juni weer een minicursus, onder de titel ‘Hoe gaan we om met schadelijke soorten in de Reeuwijkse Plassen?’

Minicursus ‘Hoe gaan we om met schadelijke soorten in de Reeuwijkse Plassen?’

Op woensdagavond 22 juni verzorgt Wilfred Reinhold (voorzitter van stichting platform Stop invasieve exoten) een presentatie, waarna alle ruimte is voor vragen en discussie. Op zaterdagochtend 25 juni maken we een fietstocht langs interessante plekken om zelf te ervaren wat er speelt.

De theorieavond op woensdag 22 juni duurt van 20.00 – 22.00 uur en vindt plaats in de Kerk van Sluipwijk, ‘s-Gravenbroekseweg 85b. De excursie is gepland op de zaterdagochtend 25 juni van 10:00-12:00 uur. De startplaats is bij Antonio, de ijscoman op de Hortemansdijk, kruising Lecksdijk.

Wilt u deelnemen aan deze minicursus? stuur dan vóór 16 juni een email met uw naam en adresgegevens naar de coördinator: Marlou Min, mmin@xs4all.nl.

Elke deelnemer betaalt een eigen bijdrage van € 10,- voor beide dagdelen samen. Deze kan bij aanvang contant worden voldaan.


Interessant Om te weten

DUURZAME ENERGIE IN BODEGRAVEN-REEUWIJK

Informatie vindt u op de website van de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk: www.ec-br.nl

Meedenken over het beleid in onze gemeente?

Geeft u dan op voor het inwonerspanel “Bodegraven-Reeuwijk Spreekt!”, www.bodegraven-reeuwijkspreekt.nl. Lees meer in het artikel uit de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk.

Subsidie natuurvriendelijke oevers

Bekijk de documenten in het dossier 'natuurvriendelijke oevers'

VOORBEELDBRIEF NAAR B&W BIJ WATEROVERLAST

Voor bewoners met (mogelijke) wateroverlast ten gevolge van een te hoog waterpeil hebben wij een voorbeeldbrief. Deze kunt u hier downloaden.


Actuele dossiers

Een overzicht van alle actuele en gesloten dossiers vindt u hier.

Eigenarenvereniging De Sluipwijkse Plassen heeft tot doel de rechten en waarden van dit particulier eigendom te beschermen en de belangen van de eigenaren te behartigen.

Meer informatie?

Vul onderstaand formulier in en wij
sturen u graag de gewenste informatie.

    Onderwerp  lidmaatschap  bepaald dossier  informatie over gebied  anders

    Geef hier uw voorkeur voor informatie verstrekking aan:
     per e-mail  per telefoon  per post