Zo mooi is Reeuwijk.
Laten we het samen zo houden.


De vereniging in 't kort

Het Reeuwijkse Plassengebied omvat 12 plassen die vanaf de zeventiende eeuw door vervening zijn ontstaan. Deze plassen vormen het zogenaamde 'oude plassengebied'. Daarnaast is er de 'nieuwe plas', Broekvelden/Vettenbroek, die het resultaat is van zandwinning in de tweede helft van de twintigste eeuw.

De Reeuwijkse Plassen zijn in landschappelijk en cultuurhistorisch opzicht en qua natuurwaarden een zeer interessant en waardevol gebied, waarvan velen genieten, maar dat ook de nodige zorg vraagt. Bijzonder is, dat het grootste deel van het plassengebied, circa 80%, particulier eigendom is. Eigenarenvereniging De Sluipwijkse Plassen heeft tot doel de rechten en waarden van dit particulier eigendom te beschermen en de belangen van de eigenaren te behartigen.

Word ook lid!

Bezit u water of land aan het water, of het nu klein is of groot? Dan is het interessant om lid te worden. Wij sturen u graag meer informatie.

Informatie aanvragenLidmaatschap & Aanmelden

Nieuws en Agenda

Image
  • ...

    Hou deze website in de gaten voor activiteiten van de vereniging.

GEBIEDSVISIE

U kunt de gebiedsvisie hier downloaden.


Interessant Om te weten

DUURZAME ENERGIE IN BODEGRAVEN-REEUWIJK

Informatie vindt u op de website van de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk: www.ec-br.nl

Meedenken over het beleid in onze gemeente?

Geeft u dan op voor het inwonerspanel “Bodegraven-Reeuwijk Spreekt!”, www.bodegraven-reeuwijkspreekt.nl. Lees meer in het artikel uit de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk.

VOORBEELDBRIEF NAAR B&W BIJ WATEROVERLAST

Voor bewoners met (mogelijke) wateroverlast ten gevolge van een te hoog waterpeil hebben wij een voorbeeldbrief. Deze kunt u hier downloaden.

Subsidie natuurvriendelijke oevers

Bekijk de documenten in het dossier 'natuurvriendelijke oevers'

EXOTEN

Exoten zijn planten en dieren die oorspronkelijk niet in Nederland of Europa voorkomen. Zij zijn ingevoerd of meegekomen met schepen of auto’s. Vaak hebben exoten geen natuurlijke vijanden, waardoor hun aantal snel kan groeien en zij een bedreiging kunnen gaan vormen voor de natuur en gezondheid van mensen. Dit zijn de zogenaamde invasieve exoten. Hoe worden zij bestreden en wat kan en mag je zelf doen als je zo’n exoot aantreft?
Lees meer...

exoten sluipwijk
Exoot: Japanse duizendknoop, bloei in het najaar.

Actuele dossiers

Een overzicht van alle actuele en gesloten dossiers vindt u hier.

Eigenarenvereniging De Sluipwijkse Plassen heeft tot doel de rechten en waarden van dit particulier eigendom te beschermen en de belangen van de eigenaren te behartigen.

Meer informatie?

Vul onderstaand formulier in en wij
sturen u graag de gewenste informatie.

    Onderwerp  lidmaatschap  bepaald dossier  informatie over gebied  anders

    Geef hier uw voorkeur voor informatie verstrekking aan:
     per e-mail  per telefoon  per post