Zo mooi is Reeuwijk. Laten we het samen zo houden

Over ons

De vereniging in ’t kort

Het Reeuwijkse Plassengebied omvat 12 plassen die vanaf de zeventiende eeuw door vervening zijn ontstaan. Deze plassen vormen het zogenaamde ‘oude plassengebied’. Daarnaast is er de ‘nieuwe plas’, Broekvelden/Vettenbroek, die het resultaat is van zandwinning in de tweede helft van de twintigste eeuw.

De Reeuwijkse Plassen zijn in landschappelijk en cultuurhistorisch opzicht en qua natuurwaarden een zeer interessant en waardevol gebied, waarvan velen genieten, maar dat ook de nodige zorg vraagt. 

Bijzonder is, dat het grootste deel van het plassengebied, circa 80%, particulier eigendom is. Eigenarenvereniging De Sluipwijkse Plassen heeft tot doel de rechten en waarden van dit particulier eigendom te beschermen en de belangen van de eigenaren te behartigen.

Wij doen dit vanuit een open en positieve benadering en door gesprekken met andere belanghebbenden in het plassengebied. Daarbij staat het belang van de eigenaar voorop, niet vanuit het eigendom op zich, maar vanuit de overtuiging dat bij de diverse ontwikkelingen juist de betrokkenheid die uit het eigendom voortvloeit, de beste garantie biedt voor een duurzaam beheer.
Word ook lid
Bezit u land en/of water in het Reeuwijkse Plassengebied of in de aangrenzende polders Sluipwijk, Oukoop en Negenviertel en Stein Noord? Dan is het interessant om lid te worden. Meer informatie over onze vereniging vindt u onder Vereniging.
Lidmaatschap & aanmelden

nieuws en agenda

Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen

Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen

Eind 2022 is de Stichting VEEN omgezet naar de Stichting De 12 Reeuwijkse plassen. Ook deze stichting heeft ten ...
informatie

Interessant om te weten

DUURZAME ENERGIE IN BODEGRAVEN-REEUWIJK

Informatie vindt u op de website van de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk

Meedenken over het beleid in onze gemeente?

Geef u dan op voor het inwonerspanel “Bodegraven-Reeuwijk Spreekt!”,

Meldpunt Gemeentezaken

Meldingen over losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, overlast, gevonden of verloren voorwerpen kunt u bij de gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl melden.

Ook met vragen of suggesties over wegbeheer en verkeer en een milieuklacht kunt u op het meldpunt terecht. Gemeentezaken kunt u ook melden via Centraal Meldpunt Nederland:
www.meld.nl

Meldpunt Waterschapzaken

Voor meldingen over een te hoog of laag waterpeil, een sloot met dode vissen of vogels of anderszins verontreinigd, overlast gevende algengroei, exotische waterplanten, mogelijk defect sluis, gemaal of dijk, schade/overlast door werkzaamheden van Rijnland en illegale lozingen kunt u terecht op www.rijnland.net
Voor spoedeisende meldingen is Rijnland 24/7 telefonisch bereikbaar op 071 – 3063535.
Op werkdagen kunt u tussen 8.00-17.00 uur dit nummer ook bellen voor vragen en meldingen.

Exoten

Exoten zijn planten en dieren die oorspronkelijk niet in Nederland of Europa voorkomen. Zij zijn ingevoerd of meegekomen met schepen of auto’s. Vaak hebben exoten geen natuurlijke vijanden, waardoor hun aantal snel kan groeien en zij een bedreiging kunnen gaan vormen voor de natuur en gezondheid van mensen. Dit zijn de zogenaamde invasieve exoten. Hoe worden zij bestreden en wat kan en mag je zelf doen als je zo’n exoot aantreft?

Subsidie natuurvriendelijke oevers

Een natuurvriendelijke oever (nvo) is een oever die naast een waterkerende functie nadrukkelijk een functie heeft voor de natuur in en om het water. Nvo’s dragen bij aan verbetering van de ecologische waterkwaliteit en de biodiversiteit.