Zo mooi is Reeuwijk.
Laten we het samen zo houden.


De vereniging in ‘t kort

Het Reeuwijkse Plassengebied omvat 12 plassen die vanaf de zeventiende eeuw door vervening zijn ontstaan. Deze plassen vormen het zogenaamde ‘oude plassengebied’. Daarnaast is er de ‘nieuwe plas’, Broekvelden/Vettenbroek, die het resultaat is van zandwinning in de tweede helft van de twintigste eeuw.

De Reeuwijkse Plassen zijn in landschappelijk en cultuurhistorisch opzicht en qua natuurwaarden een zeer interessant en waardevol gebied, waarvan velen genieten, maar dat ook de nodige zorg vraagt. Bijzonder is, dat het grootste deel van het plassengebied, circa 80%, particulier eigendom is. Eigenarenvereniging De Sluipwijkse Plassen heeft tot doel de rechten en waarden van dit particulier eigendom te beschermen en de belangen van de eigenaren te behartigen.

Word ook lid!

Bezit u water of land aan het water, of het nu klein is of groot? Dan is het interessant om lid te worden. Wij sturen u graag meer informatie.

Informatie aanvragenLidmaatschap & Aanmelden

Nieuws en Agenda

NATUURACADEMIE REEUWIJKSE PLASSEN VAN START MET VIER MINI-CURSUSSEN

Eind september is de Natuuracademie Reeuwijkse Plassen van start gegaan. De academie wordt georganiseerd door Reeuwijkse Plassen Natuurlijk, een initiatief van KNNV Gouda e.o. en IVN IJssel & Gouwe met ondersteuning van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het is de bedoeling dat een pilot plaatsvindt met in totaal vier mini-cursussen: elk seizoen één, over verschillende onderwerpen en gepresenteerd door telkens een andere cursusleider. Een mini-cursus bestaat uit twee dagdelen, één binnen en één buiten, en is afzonderlijk te volgen.
lees meer…

De beide natuurverenigingen maken zich sterk om de natuurwaarden van de Reeuwijkse Plassen te beschermen en waar mogelijk te vergroten. Er zijn namelijk zorgen over dit gebied omdat ruimte, rust en openheid onder druk staan: de rietkragen worden dunner en icoonsoorten verdwijnen. De Natuuracademie wil het bewustzijn hierover vergroten. Bewoners, gebruikers en recreanten van het gebied kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de toename van de biodiversiteit in het totale gebied door soms kleine gedragsveranderingen. De mini-cursussen zijn erop gericht praktische handvatten aan te reiken om het leefgebied van planten en dieren te optimaliseren, waardoor soortenrijkdom gestimuleerd wordt.

De eerste aflevering van de Natuuracademie vond plaats in oktober en ging over oevers. Het onderwerp van de tweede cursus in november was ‘vogels’.

  • Uw vaarontheffing?

    Als u gaat varen, heeft u uiteraard een (nieuwe) vaarvergunning nodig. Kijk op de website van stichting veen voor meer informatie.


Interessant Om te weten

DUURZAME ENERGIE IN BODEGRAVEN-REEUWIJK

Informatie vindt u op de website van de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk: www.kringloopgemeenschap.nl

Meedenken over het beleid in onze gemeente?

Geeft u dan op voor het inwonerspanel “Bodegraven-Reeuwijk Spreekt!”, www.bodegraven-reeuwijkspreekt.nl. Lees meer in het artikel uit de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk.

KANOROUTE

Download hier de informatie over het plan van de kanoroute.

Subsidie natuurvriendelijke oevers

Bekijk de documenten in het dossier ‘natuurvriendelijke oevers’

VOORBEELDBRIEF NAAR B&W BIJ WATEROVERLAST

Voor bewoners met (mogelijke) wateroverlast ten gevolge van een te hoog waterpeil hebben wij een voorbeeldbrief. Deze kunt u hier downloaden.


Actuele dossiers

Een overzicht van alle actuele en gesloten dossiers vindt u hier.

Eigenarenvereniging De Sluipwijkse Plassen heeft tot doel de rechten en waarden van dit particulier eigendom te beschermen en de belangen van de eigenaren te behartigen.

Meer informatie?

Vul onderstaand formulier in en wij
sturen u graag de gewenste informatie.

Onderwerp  lidmaatschap  bepaald dossier  informatie over gebied  anders

Geef hier uw voorkeur voor informatie verstrekking aan:
 per e-mail  per telefoon  per post