Zo mooi is Reeuwijk.
Laten we het samen zo houden.


De vereniging in ’t kort

Het Reeuwijkse Plassengebied omvat 12 plassen die vanaf de zeventiende eeuw door vervening zijn ontstaan. Deze plassen vormen het zogenaamde ‘oude plassengebied’. Daarnaast is er de ‘nieuwe plas’, Broekvelden/Vettenbroek, die het resultaat is van zandwinning in de tweede helft van de twintigste eeuw.

De Reeuwijkse Plassen zijn in landschappelijk en cultuurhistorisch opzicht en qua natuurwaarden een zeer interessant en waardevol gebied, waarvan velen genieten, maar dat ook de nodige zorg vraagt. Bijzonder is, dat het grootste deel van het plassengebied, circa 80%, particulier eigendom is. Eigenarenvereniging De Sluipwijkse Plassen heeft tot doel de rechten en waarden van dit particulier eigendom te beschermen en de belangen van de eigenaren te behartigen.

Word ook lid!

Bezit u water of land aan het water, of het nu klein is of groot? Dan is het interessant om lid te worden. Wij sturen u graag meer informatie.

Informatie aanvragenLidmaatschap & Aanmelden

Nieuws en Agenda

Visrechten

Op 10 augustus jl. is het door De Sluipwijkse Plassen opgestelde infodocument “Visrechten van de eigenaar in het Reeuwijkse Plassengebied” door Hans Richters namens De Sluipwijkse Plassen, de VWR en Gravekoop aan wethouder Dirk-Jan Knol overhandigd.

Lees meer over visrechten >

Toezicht op water

Het streven is de veiligheid op het water zo groot mogelijk te laten zijn. Daarom is gemeente Reeuwijk-Bodegraven opnieuw een overeenkomst aangegaan met Stichting Veen voor het houden van toezicht op de Reeuwijkse Plassen. Afgesproken is om de komende jaren in ieder geval 250 uur toezicht te houden.

Het toezicht op het water wordt uitgevoerd door Buitengewone Opsporings-ambtenaren (BOA’s) maar ook door de politie. Door de BOA’s wordt onder andere opgetreden tegen: hardvaarders, te jonge bestuurders, gebruikers van boten zonder vergunning en illegaal vissen. De politie richt zich ook op alcoholgebruik op het water.


  • Connector.

    27 september 2017

    Op 27 september a.s worden het peilbesluit Reeuwijkse Plassen en de Twaalfmorgen en de Nota van beantwoording van de zienswijzen ter vaststelling aan de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland voorgelegd.De vergadering is openbaar (aanvang 13.00 uur). Er kan gebruik worden gemaakt van het spreekrecht (aanmelden via 071 – 3063063).

  • Connector.

    6+7 oktober 2017

    Vrijdagavond 6 oktober (18.00 – 21.00 uur) en zaterdag 7 oktober (10.00 – 16.00 uur) wordt rondom de Sluipwijkse kerk de “Sluipwijkse markt gehouden.Eigenarenvereniging De Sluipwijkse Plassen is met een stand aanwezig.

Eigenarenvereniging De Sluipwijkse Plassen heeft tot doel de rechten en waarden van dit particulier eigendom te beschermen en de belangen van de eigenaren te behartigen.

Meer informatie?

Vul onderstaand formulier in en wij
sturen u graag de gewenste informatie.

Onderwerp  lidmaatschap  bepaald dossier  informatie over gebied  anders

Geef hier uw voorkeur voor informatie verstrekking aan:
 per e-mail  per telefoon  per post