Zo mooi is Reeuwijk.
Laten we het samen zo houden.


De vereniging in ’t kort

Het Reeuwijkse Plassengebied omvat 12 plassen die vanaf de zeventiende eeuw door vervening zijn ontstaan. Deze plassen vormen het zogenaamde ‘oude plassengebied’. Daarnaast is er de ‘nieuwe plas’, Broekvelden/Vettenbroek, die het resultaat is van zandwinning in de tweede helft van de twintigste eeuw.

De Reeuwijkse Plassen zijn in landschappelijk en cultuurhistorisch opzicht en qua natuurwaarden een zeer interessant en waardevol gebied, waarvan velen genieten, maar dat ook de nodige zorg vraagt. Bijzonder is, dat het grootste deel van het plassengebied, circa 80%, particulier eigendom is. Eigenarenvereniging De Sluipwijkse Plassen heeft tot doel de rechten en waarden van dit particulier eigendom te beschermen en de belangen van de eigenaren te behartigen.

Word ook lid!

Bezit u water of land aan het water, of het nu klein is of groot? Dan is het interessant om lid te worden. Wij sturen u graag meer informatie.

Informatie aanvragenLidmaatschap & Aanmelden

Nieuws en Agenda

KANOROUTE

Download hier de informatie over het plan van de kanoroute.

Voorbeeldbrief naar B&W

Voor bewoners met (mogelijke) wateroverlast ten gevolge van een te hoog waterpeil hebben wij een voorbeeldbrief. Deze kunt u Hier downloaden.

Artikel ‘Een Natuurlijk Waterpeil in de Reeuwijkse Plassen’

Een artikel in de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk (d.d. 20 juni jl.) van Rijnland, waarin betrokkenen worden uitgenodigd om met de smartphone en via een speciaal daarvoor door Rijnland gemaakte app de waterstanden op de diverse peilschalen af te lezen en bij te houden. Het artikel kunt u hier downloaden.
Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar wgpzz@rijnland.net

Website Kamer voor de Binnenvisserij

Sinds kort heeft de Kamer voor de Binnenvisserij een website. Op www.kamervoordebinnenvisserij.nl vind u diverse informatie. Interessant voor leden die met vissers te maken hebben. Er staan onder andere modelovereenkomsten op met een handleiding.

Meedenken over duurzame energie

Er is door de gemeente een brief rondgestuurd over het meedenken over duurzame energie in Bodegraven-Reeuwijk.
Deze brief hebben we voor u hier beschikbaar als PDF document.

Meer informatie vindt u op de website van de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk: www.kringloopgemeenschap.nl

  • Connector.

    Subsidie Natuurvriendelijke oevers?

    Bekijk de documenten in het ledengedeelte.


Handhaving illegale bebouwing plassengebied

Uit: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk, wo 8 nov 2017, 13:36

Reeuwijk – Bij de vaststelling van het bestemmingplan Plassengebied zijn de bebouwingsmogelijkheden voor recreatielandjes in het plassengebied verruimd om het onderhoud beter gewaarborgd te krijgen. Bij de besluitvorming is er echter wel op aangedrongen dat er dan ook een adequaat handhavingsbeleid moet komen om wildgroei van de bebouwing, zoals in het verleden plaats heeft gevonden, te voorkomen en om toe te zien op illegale bewoning van recreatiewoningen.
Omdat het ondoenlijk is alle 286 ‘onbebouwde percelen’ in een korte tijd te bezoeken, is de handhaving gefaseerd ter hand genomen. In de eerste fase zijn de percelen met de bestemming ‘Natuurgebied met extensief recreatief medegebruik’ en de percelen waar helemaal niets op gebouwd mag worden meegenomen. In de eerste fase zijn 39 percelen gecontroleerd en zijn de gegevens vergeleken met verleende vergunningen en inventarisaties uit de jaren 1985-1986 en 1990. Op acht percelen werden bouwwerken aangetroffen die (deels) vergund waren of op de oude inventarisaties al aanwezig waren. Op maar liefst 24 percelen werd illegale bebouwing aangetroffen, in de meeste gevallen is er sprake van afwijkende maten ten opzichte van het bestemmingsplan en zullen de aangebrachte werken verkleind moeten worden.
Voor de voorzieningen kunnen wel vergunning worden aangevraagd omdat legalisatie binnen de regels van het bestemmingsplan mogelijk zou kunnen zijn. De aanvragen zullen op de gebruikelijke manier worden getoetst en worden gepubliceerd. De Omgevingsdienst is inmiddels begonnen met her-controles om te bekijken of geconstateerde illegale bebouwing is verwijderd.
Zomerwoningen
De controle op perma­nente bewoning van de 358 zomer- en recreatiewoningen wordt ook gefaseerd uitgevoerd. Indien uit de controlebezoeken is gebleken dat er sprake is van illegale bewoning is een handhavingstraject gestart met het voornemen
een dwangsom op te leggen. Het gaat daarbij op dit moment over een zestal zaken.
(Bert Verver)

.

.

Eigenarenvereniging De Sluipwijkse Plassen heeft tot doel de rechten en waarden van dit particulier eigendom te beschermen en de belangen van de eigenaren te behartigen.

Meer informatie?

Vul onderstaand formulier in en wij
sturen u graag de gewenste informatie.

Onderwerp  lidmaatschap  bepaald dossier  informatie over gebied  anders

Geef hier uw voorkeur voor informatie verstrekking aan:
 per e-mail  per telefoon  per post