Zo mooi is Reeuwijk.
Laten we het samen zo houden.


De vereniging in ’t kort

Het Reeuwijkse Plassengebied omvat 12 plassen die vanaf de zeventiende eeuw door vervening zijn ontstaan. Deze plassen vormen het zogenaamde ‘oude plassengebied’. Daarnaast is er de ‘nieuwe plas’, Broekvelden/Vettenbroek, die het resultaat is van zandwinning in de tweede helft van de twintigste eeuw.

De Reeuwijkse Plassen zijn in landschappelijk en cultuurhistorisch opzicht en qua natuurwaarden een zeer interessant en waardevol gebied, waarvan velen genieten, maar dat ook de nodige zorg vraagt. Bijzonder is, dat het grootste deel van het plassengebied, circa 80%, particulier eigendom is. Eigenarenvereniging De Sluipwijkse Plassen heeft tot doel de rechten en waarden van dit particulier eigendom te beschermen en de belangen van de eigenaren te behartigen.

Word ook lid!

Bezit u water of land aan het water, of het nu klein is of groot? Dan is het interessant om lid te worden. Wij sturen u graag meer informatie.

Informatie aanvragenLidmaatschap & Aanmelden

Nieuws en Agenda

Herstelwerkzaamheden bruggen

In 2019 worden diverse herstelwerkzaamheden aan burggen uitgevoerd, zoals werkzaamheden aan de twee bruggen Zoetendijk/Hortemansdijk. Fietsers en voetgangers kunnen hier gebruik maken van een noodbrug, autoverkeer kan omrijden via de Zoetendijk, Korssendijk, Platteweg, Twaalfmorgen, Oukoopsedijk en vice versa.
Voor bestemmingsverkeer wordt tijdelijk éénrichtingsverkeer ingesteld op de smalle Ree (vanaf de Nieuwenbroeksedijk naar de Zoetendijk) en wordt de slagboom op de Oudeweg opgesteld.
Bekijk hier het kaartje ontsluiting brugwerkzaamheden.

Is uw sloot al op orde?

Het onderhoud van hoofdwatergangen ligt bij Rijnland; voor het onderhoud van de overige wateren is de (aanliggende) perceeleigenaar verantwoordelijk. Dit houdt in, dat het onderhoud van de meeste in het plassengebied en aangrenzende polders gelegen sloten voor rekening van de eigenaar komt. Het hoogheemraadschap controleert op gezette tijden of het onderhoud is uitgevoerd. Deze controle heet de “schouw”.
In het najaar van 2018 heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland in een aantal lokale bladen de zogenaamde “najaarschouw” aangekondigd. Helaas is dit bericht niet geplaatst in de “Kijk op Bodegraven-Reeuwijk”. De Sluipwijkse Plassen heeft Rijnland verzocht zijn berichten voortaan ook in dit blad te plaatsen.
Lees meer in dit bericht.

Meedenken over duurzame energie

Er is door de gemeente een brief rondgestuurd over het meedenken over duurzame energie in Bodegraven-Reeuwijk.
Deze brief hebben we voor u hier beschikbaar als PDF document.

Meer informatie vindt u op de website van de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk: www.kringloopgemeenschap.nl

  • ALV 2019

    Op maandag 20 mei a.s. vindt de ALV van onze vereniging plaats. Kom ook, want er vindt een belangrijke stemming plaats!

  • Uw vaarontheffing?

    Als u gaat varen, heeft u uiteraard een (nieuwe) vaarvergunning nodig. Kijk op de website van stichting veen voor meer informatie.

Reactie op zienswijze legger

Van HH Rijnland hebben wij een reactie ontvangen op onze zienswijze t.a.v. de Legger. De reactie kunt u hier lezen.


KANOROUTE

Download hier de informatie over het plan van de kanoroute.

Subsidie natuurvriendelijke oevers

Bekijk de documenten in het dossier ‘natuurvriendelijke oevers’

Inwonerspanel van start

Heeft U ideeën over ontwikkelingen in uw leefomgeving? Wilt u meedenken over het beleid in onze gemeente? Geeft u dan op voor ons inwonerspannel “Bodegraven-Reeuwijk Spreekt!”. Lees meer in het artikel uit de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk.

Voorbeeldbrief naar B&W

Voor bewoners met (mogelijke) wateroverlast ten gevolge van een te hoog waterpeil hebben wij een voorbeeldbrief. Deze kunt u hier downloaden.

Eigenarenvereniging De Sluipwijkse Plassen heeft tot doel de rechten en waarden van dit particulier eigendom te beschermen en de belangen van de eigenaren te behartigen.

Meer informatie?

Vul onderstaand formulier in en wij
sturen u graag de gewenste informatie.

Onderwerp  lidmaatschap  bepaald dossier  informatie over gebied  anders

Geef hier uw voorkeur voor informatie verstrekking aan:
 per e-mail  per telefoon  per post